VERANDERPROCESSEN

In onze 'VUCA'* samenleving is verandering een onderdeel geworden binnen bedrijfsprocessen.  Dit neemt niet weg dat 'hoe veranderen' ook steeds aan verandering onderhevig is.

* Euh... VUCA ?

VUCA is een acroniem dat door de Amerikaanse militairen is bedacht voor het beschrijven van het slagveld.

VUCA staat voor:

  • V= volatility: de onvoorspelbaarheid en snelheid van veranderingen

  • U= uncertainty: onzekerheid over wat er staat te gebeuren

  • C= complexity: veelheid aan krachten, chaos en verwarring rond ons

  • A=ambiguity: oorzaak en gevolg zijn onduidelijk en moeilijk verklaarbaar

VUCA competenties in de VUCA wereld:

  • V = Vision: het vermogen om richting te geven 

  • U = Understanding: het vermogen om waar te nemen en oordeelvrije conclusies te trekken

  • C = Clarity: het vermogen om chaos te duiden en te verhelderen

  • A = Agility: het vermogen om een adaptief, beweeglijk kwaliteitssysteem te ontwikkelen