ONTWIKKELINGSGERICHT

De ontwikkelingsgerichte benadering wordt uitgedragen door NPOW-coaches als methodiek bij maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen. 
Het is naast een doeltreffende methodiek ook een basisattitude om individuele en groepsgebonden thema's te benaderen op een zodanige manier dat de volgende stap steeds bijdraagt tot een duurzame ontwikkeling. 
Ontwikkelingsgericht werken is gebaseerd op de filosofie en methodieken van dr. Rudy Vandamme,

bezieler van het Netwerk.

Maura Melis - Auster BVBA

Klaterstraat 35 - 2830 Blaasveld - 0494 668 270 - maura@mauramelis.be