shutterstock_77623738.jpg

ONDERSTEUNING

Een verandertraject vraagt vraagt ondersteuning op niveau van teamontwikkeling, procesbegeleiding, project management en communicatie.

Aangezien verandering niet de kernopdracht is van een organisatie, zijn sommige van deze competenties niet altijd aanwezig binnen de organisatie.  

Als de verandering achter de rug is, heb je vaak ook geen nood meer aan deze competenties.  Op een gegeven moment wil je consolideren en niet blijven veranderen. 

De ondersteuning die een coach en adviseur brengt in een organisatie is waardevol omdat je eigen mensen voldoende betrokken worden in het proces met een gezonde afstand om er achteraf niet op afgerekend te worden.  Na het proces plaatst het de mensen ook in hun eigen autonomie, aangezien de coach onherroepelijk vertrekt uit de organisatie.