Veranderingen brengen vaak ook conflicten met zich mee omdat belangen verschuiven en veranderen.  Bemiddeling is een kans om samen een oplossing te vinden binnen een situatie waarin partijen in hun overtuigingen (schijnbaar) lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan, de communicatie moeilijk verloopt en emoties hoog kunnen oplopen.  

BEMIDDELING

Maura Melis - Auster BVBA

Klaterstraat 35 - 2830 Blaasveld - 0494 668 270 - maura@mauramelis.be